Armsmerter

Armsmerter
0

De hyppigste tilfellene med armsmerter skyldes senebetennelser ved festene i albuen.

Senebetennelsene skyldes igjen i hovedsak forkortninger av bøyemuskulatur ( pronator teres,flexor carpi radialis,palmaris longus,flexor digitorum superfiscialis/profundus og flexor carpi radialis) som alle fester seg på en knok ( mediale humerus epicondylus) på innsiden av albuen , og forkortninger av strekkemuskler ( brachioradialis,extensor carpi radialis longus et brevis,extensor digitorum, extensor carpi ulnaris,extensor digiti minimi samt anconeus) som fester seg på yttersiden av albuen ( laterale humerus epicondylus).

I tillegg til smerter i armen , spesielt ved senefester, kommer smerter i nevnte muskler i underarmen.

Felles for nevnte muskelforkortninger er økt drag på festene i albuen og derved utvikling av senebetennelser som er en hyppig årsak til smerter i armen. Nedsatt nervefunksjon er hovedårsaken , der hovedproblemet sitter i nakken ved segmentene C6/C7/C8 ( involverte nerver :nervus radialis, n.medianus,n.ulnaris).

Smerter i armen sees ofte i forbindelse med skulder-problemer, og da spesielt de fremre muskler som biceps ( kort hode) og coracoibracialis, som begge fester seg på processus coracoideus, og drar skulderen fremover. Årsaken sitter i nakken ved segment-nervene C7/C8.

I tillegg vil forkortninger av andre skuldermuskler som deltoideus , supra-infra-spinatus , teres major/minor og subscapularis kunne gi projiserte smerter til overarmen, samtidig som skulderens funksjon innskrenkes.

Behandlingen av smerter i armen blir IMS både lokalt , der smertene sitter , samt behandling av nakken.