Fingerleddssmerter

Fingerleddssmerter
0

Når det gjelder fingerleddssmerter , må en skille mellom leddsmerter pga slitasje (arthrose) , eller revmatisk leddsykdom som f.eks revmatoid artritt som kan involvere ledd fingerledd/håndledd , og vondt i fingrene som kan skyldes stive forkortede muskler/sener i fingre/hånd/underarm.

Forkortede muskler i underarmen kan strekke på både bøye-sener ( flexor digitorum superfiscialis og profundus) og strekke-sener ( extensor digitorum, extensor indicis , extensor digiti minimi) . Resultatet kan bli vondt i fingrene og leddsmerter.

Behandlingen blir IMS på nevnte muskler , med tanke på å “slakke ut” draget på senene som går over ledd, og som således kan føre til vondt i fingrene. Smerter over håndens ryggside kan lindres med behandling av korte muskler som ligger her ( interossei muskler).

Triggerfingre kan også henge sammen med forkortninger av bøyemuskler i underarmen, og behandles deretter.

I tillegg til nevnte lokalbehandling , må en også eksaminere nakken for å undersøke om her foreligger dype muskelknuter og press mot de nerverøtter som forsyner underarmens muskler med motoriske nerver. Spesielt vil nivå C6/C7/th1 være aktuelle segmenter å behandle.