Nakkelidelser

Nakkelidelser
0

Nakkelidelser med vedvarende nakkesmerter, hodepine, svimmelhet, muskelstivhet, muskelsmerter og tretthet?

Nakkelidelser er vanlig i befolkningen, og er ofte sammenhengende med statisk overbelastning, noen kan ha psykosomatisk årsakssammenheng, og noen nakkelidelser er utløst av skader/traumer.

De fleste som med nakke-plager opplever at disse går over uten behandling.

Det gjelder også 85-90 % av lette nakke-slengskader, som kan karakteriseres som nakke-ledd-forstuvninger.

Imidlertid kan ca. 10% av slike nakkesmerter fortsette. Noen ganger er der økende nakkesmerter etter en periode med lite symptomer/plager ( “delay in onset” dr C.Chan Gunn). Noen ganger kan det foreligge slitasje forut for nakke-forstuvningen som “roter i vepsebolet” og initierer en process som går mot neuropatiske smerter ( skyldes feilfungerende smerter i forløpet av hypersensibilitets-utvikling av perifere nerver med tilhørende sentrale nerveceller).

Noen få av de nakke-skadde kan være alvorlig , og hvor det kan foreligge instabilitet pga skade på ledd/bånd,luxasjoner/brudd.

Disse må diagnostiseres ordentlig med f.eks dynamisk MR ( finnes ikke i Norge).

Først diagnose , så behandling , der noen er aktuell for kirurgisk stabilisering ( Foremann & Croft 1987 : “whiplash injuries-The Cervical Acceleration/deceleration Syndrom”).

IMS-behandling av denne kategori skade , er ikke aktuelt , da den kan gjøre tilstanden verre, ved å “løse forsvaret” av tilstivnede muskler.

De fleste nakkelidelser kan imidlertid respondere godt på IMS-behandling, der god klinisk undersøkelse og anatomisk kunnskap er en forutsetning.

Ved undersøkelsen ser vi på hele ryggen og studerer fyiognomien.

Mange nakkelidelser med ledsagende nakkesmerter kan også henge sammen med korsryggplager og tilstivnet muskulatur. Stiv ryggmuskulatur påvirker også nakke-kurvene. Ofte starter nakke-behandlingen i korsryggen.

Det dreier seg å å “løse ut ” forkortet muskulatur som klemmer på de intramuskulære smertefølere, drar på senefester, presser på nerver (både motoriske og sensoriske , samt evt autonome). Noen steder klemmes nerver gjennom sine forløp gjennom muskler og sener ( trapezius : n. occipitalis major/n.accessorius IX , semispinalis capitis : fremre motoriske gren av 2. cervicale spinalnerve).

Når en nerve står under press, fungerer den dårligere og får svekket funksjon. Svekket funksjon av motoriske nerver fører til muskelforkortninger.Muskel-presset gir smerter ( nociceptive følere ). Drag på sener gir smertefulle senebetennelser. Vi snakker om “domino-effekter”.

Når en nerve ikke fungerer optimalt , sier vi at tilstanden er neuropatisk , noe som i neste omgang fører til neuropatiske smerter.

Dersom presset ligger på nerverøtter , pga dype paravertebrale muskler er involverte ( f.eks multifidi/rotatores) , snakker vi om radikulopati.

Muskel-seneplager i armer/hender/fingre er eksempel på nedsatt nervefunksjon fra nakken.

Nakkesmerter kan derfor i neste omgang føre til muskelsmerter og senebetennelser i underarmer/håndledd/fingre. Noen ganger vil nervene også komme i klem i forløpet under og gjennom muskler ( pronator teres og medianus-nerven : se under : Forskning ).

Sekundært til nakke-plager er : spenningshodepine , og evt forverring av migrene-plager , senebetennelser i skulder/arm/ “musearm/tennisalbue”, Kanalis Karpi Syndrom ( se: egen forskning)

IMS behandling tar sikte på å avlaste press/trykk på smertefølere inne i den vonde/forkortede muskel, samt avlaste trykket/draget på senefester.

Bedre motoriske funksjoner til muskler , bl.a bedre kraften i pinsett-grepet ved svekket funksjon av medianus-nerven ( kanalis Karpi syndrom ).

Ofte finnes det også muskelknuter og hevelser (trofødem) paravertebralt også i brystryggen ( thoracal-ryggen) som kan ligge bak smerter i mellom-ribbe-muskulatur foran på brystet ( intercostal-nerver) , og slike plager reduseres/forsvinner hos de fleste ved IMS-behandling paravertebralt.

Brystsmerter skal forøvrig alltid være først utredet av hjertespesialist uansett.