Ryggsmerter

Ryggsmerter
0

Ryggsmerter er den hyppigste plagen i befolkningen , og da spesielt i korsryggen. Vondt i ryggen er blitt en folkesykdom.

Utløsende årsaker er mange , og de fleste av oss har vel hatt perioder med ryggsmerter.

De aller fleste med ryggsmerter vil ha god nytte av fysisk aktivitet. Det dreier seg om å utfordre kroppen til å bli sterkere. Spesielt gjelder dette stabiliserende muskler – som skal tåle mer statisk belastning. Utenom natur/fjell , er der mange spesifikke treningstyper som bygger oppunder trening av stabilisator-muskler.

Noen er mer sårbare enn andre for utvikling av ryggsmerter , bl.a ser vi noen familier med økt sårbarhet. For disse blir forebyggende trening viktig.

Ergonomien på arbeids-plassen må diskuteres for å forebygge vondt i ryggen, dessuten arbeidsbelastningen og tempo/stress/skader/ulykker , samt andre faktorer som kan være med å utløse ryggsmerter.

Når ryggsmerter først har oppstått , finnes det endel felles trekk ved sykehistorie og kliniske funn ( se: under: IMS: opprinnelse)

Muskelstivheten/muskelforkortningene i korsryggen er lett å identifisere , og dersom det samtidig finnes trofødem ( lokal væske-hevelse i hud/bindevev) , er det et uttrykk for press på nerverøtter (radiculopati). Når de dype paravertebrale muskler ( multifidi/rotatores) først er reaktive tilstivnet ( ofte i forløpet av svekkelse over tid , samt slitasje som ligger bak og trigger “muskelforsvaret” vie reflektoriske systemer) , så vil de også påvirke nerverøttenes bakre gren , altså egen motorisk forsyning. Dette fører til ny sammentrekning ( Cannons lov; se artikkelen : Hva er årsaken til neuropatiske smerter i muskel-skjellett-systemet ; Se under : Om IMS/Opprinelse)

Når de dype paraverte musklene først blir stående “forkortet” så vil de virke på både mellomskiver og ledd- som blir smertefulle pga rikelig med smertefølere.

Noen ganger gir mellomskiven etter og det oppstår prolaps – som noen ganger kan press direkte på nerverøtter.

IMS gir stort sett god lindring på disse symptomer ( prolaps er ikke årsak, men symptom).

Hensikten med IMS er å “slakke ut” de muskler som presser både på egen nerveforsyning , samt “fjern-forsyning” til hofter ,lår,legger.

De fleste muskel-sene-plager fra hofte til tær kan relateres til redusert motorisk nerve-forsyning, og da må vi vite hvor i “sikrings-boksen” problemet er

Noen meget få må opereres, evt med micro-kirurgi, men det utredes særskilt.

F.eks er achilles-tendinitt et rygg-problem , ut fra denne kunnskap , der de to leggmusklene ( gastrocnemius/soleus som danner achillessenen) blir forkortet , noe som bekreftes ved å undersøke for strenger/knuter/nedsatt dorsal-fleksjon av foten , samt evt fortykket sene(entesopathi) , dersom problemet er gammelt.