Skuldersmerter

Skuldersmerter
0

Kroniske eller langvarige skuldersmerter er svært utbredt , og hyppigheten av smerter i skulder , er , etter korsryggsmerter, den hyppigst årsaken til plager i ortopedisk medisin.

Slike plager oppstår ofte ved ensidig statisk belastning , der fysiognomien er ute av balanse. Trening som ta sikte på å styrke stabilisator-muskler blir viktig i rehabiliteringen.

Skulderen er ellers det mest”verdifulle” leddet i kroppen (leddforbindelse rog bevegelighet).

Plagene kan være kontraktilt (muskulært) og-eller kapsulært ( ledd,bånd,slimposer).

Et eksempel på slik blanding er f.eks : supraspinatus/infraspinatus-tendinitt med en subdeltoid bursitt ( Cyriax).

For å finne ut av skuldersmerter, må en gjøre en grundig klinisk undersøkelse for å finne ut hvordan skulderen fungerer , og derved hvilke muskler som er involverte , og evt kapsel/bånd/slimposer.

Vi finner som regel sammenheng med nakke-problemer i forløpet av radiculopati ( press på nerverøtter), altså svekket nervefunksjon til de muskler som er forkortet og smertefulle. Vi snakker da om neuropatiske smerter , fordi det er de perifere nerver som er dysfungerende , og smerter i skulder blir en følge av dette.

I forløpet av neuropatiske smerter, med bl.a. “tender points”/”trigger-points” , vil vi finne kliniske tegn til forstyrrelser i funksjonene til både motoriske-sensoriske – og autonome nerver , samt trofiske manifestasjoner ( Dr C. Chan Gunn).

Noen ganger kan smerter i skulder være intense , og samtidig sterkt nedsatt bevegelighet i skulderen, med spesielt dårlig utadroterings-evne av armen. Da kan en mistenke frossen skulder , noe som er en klinisk diagnose, men kommer oftest i “kjølevannet” av nakke-skulder-problemer. Ultralyd-veiledet kortison-injeksjon er da første-valget av behandling. IMS kan gies i tillegg , da en ofte finner låste muskulære mønstre i “rotator-køff”-musklene ( musklene som omslutter leddkapselen), som også er et grunnlag for utviklingen av skuldersmerter.

Muskelforkortninger vil gi økt drag på senefester og kunne gi tendinitter ( senebetennelser) og leddsmerter når sener går over ledd , noe som en ser ved skuldersmerter.

Ved skulder-trauma vil både tendinitter,arthritter og subdeltoid bursitt , som regel starte i deltoid-regionen (Cyriax)

En viktig sammenheng med muskelforkortningene til skulder-relaterte muskler , er nervekompresjonen på de tilhørende segmentelle nerver pga den “biomekaniske skrustikke” via paravertebrale muskler – som også er utsatt for “negativ motorisk input” via dorsale nerverots-grener.

Oppsummert skyldes muskelforkortningen og de neuropatiske smerter og sekundære bursitter/tendinitter , nedsatt nerveforsyning pga feilfungerende perifere nerver, pga kompresjon på segmentalt nivå, i hovedsak C5 – C8 – området ved affektert side.

Behandlingen med IMS er svært nyttig og gir gode resultater hos de fleste med skuldersmerter, i varierende grad – og ca. etter den gauske fordelingskurve. Imidlertid med en regne med at ca. 20% ikke har effekt.

Behandlingen vil rettes mot aktuelle musklers “tender-points”- tilsvarende “motor-points” som svarer til området hvor nerveforsyningen går inn i muskelen. I tillegg behandle det aktuelle segment i nakken.

Nålen er i prinsippet en galvanisk leder, og vi tror at virkningen ligger her ved at den forbinder forskjellige nivåer med forskjellige “spenninger”, der muskelknuten/strengen er definert som områder med svekker nerveforsyning ( se kapittelet: Forskning).

Nålen vil derfor formidle en galvanisk strøm som depolariserer ( endrer) den elektriske ladningen i basal-membranen som fører til muskel-cellene.

Selv om vi i dag ikke vet hva som egentlig skjer på det neurofysiologiske plan, er det nærliggende å tro at en slik “kunstig” strøm etterligner en nerve-impuls , og derved kan etterligne en naturlig nevrofysiologisk funksjon ( mulig innvirkning på calcium-ionekanaler , der calcium kan være “låst” intra-cellulært) .

Den kliniske observasjon er i hvertfall slik at vi observerer nåle-effekten som “utløsning” av muskulære spenninger , reduksjon eller oppheving av muskelknuter/strenger – og derved oppheving av press på smertefølere, reduksjon på draget på sener ( tendinitter), reduksjon av press mot slimposer og reduksjon av press på ledd ( f.eks. nakke-ledd- skulderledd), bedre bevegelighet og funksjon av ledd , f.eks skulder-ledd, og således mindre skuldersmerter.

Med andre ord smerte-behandling.