Armsmerter

Armsmerter
0

De hyppigste tilfellene med armsmerter skyldes senebetennelser ved festene i albuen. Senebetennelsene skyldes igjen i hovedsak forkortninger av bøyemuskulatur ( pronator teres,flexor carpi radialis,palmaris longus,flexor digitorum superfiscialis/profundus og flexor carpi radialis) som alle fester seg på en knok ( mediale humerus epicondylus) på innsiden av albuen , og forkortninger av strekkemuskler ( brachioradialis,extensor carpi radialis longus… les mer »