Bekkenløsningsplager- av lege Knut Birger Kvist 21.05.2012

Ryggsmerter
0

Bekkenløsing i forløpet av svangerskapet er hormonelt betinget og hensiktsmessig. Det store spørsmåler blir hvorfor denne fysiologiske processen er forbundet med smerter for ca. 20% under svangerskapet og 5-10% etter fødsel , og i varierende grad. Det er nok mer forståelig med smerter under svangerskapet hvor de 3 store leddene (symfyse – og IS-ledd )… les mer »

Ryggsmerter

Ryggsmerter
0

Ryggsmerter er den hyppigste plagen i befolkningen , og da spesielt i korsryggen. Vondt i ryggen er blitt en folkesykdom. Utløsende årsaker er mange , og de fleste av oss har vel hatt perioder med ryggsmerter. De aller fleste med ryggsmerter vil ha god nytte av fysisk aktivitet. Det dreier seg om å utfordre kroppen… les mer »