Egen forskning IMS

Forskning
0

Egen Forskning IMS: Bergensgruppen -IMS har gjennomført et forskningsprosjekt som skal prøve å vise at IMS -behandlingen har effekt , der vi har gjort et randomisert, enkelt blindet studie av behandlings-metoden, der tilsammen 76 pasienter ble fordelt i 2 grupper som fikk forskjellig behandling . Studiet er gjennomført , og er til analysering ved Universitetet… les mer »

Bekreftende forskning fra 3 taiwanske leger

Forskning
0

En artikkel i European Journal of Pain , 12 ( 2008) 1026-1030, konkluderer med at : … “The present study with axonal microstimulation and SFEMG (single-fiber-electromyelography ) demonstrates a prominent evidence of neuroaxonal degeneration and neuromuscular transmission disorders in trigger point muscles of MPS patient.” Dette innebærer at ømme, forkortede muskler med muskelknuter/muskelstrenger og dermed… les mer »