En ny forståelse av kroniske smerter – alternativ behandling med IMS

Om IMS
0

EN NY FORSTÅELSE AV KRONISKE SMERTER (Neuropathic Myofascial Pain Syndromes C.Chan Gunn): ” Myofascial smertesyndrom rommer en stor og variert gruppe av smertefulle tilstander i skjellett-muskel-systemet. Smertene affekterer muskler og deres senefester/”attachments” , og kan lokaliseres til de fleste områder i kroppen. Smertene er kjent ved at de benevnes etter smerte-lokalisasjonen; f.eks: lateral epicondylitis (… les mer »

IMS – Ny forståelse og behandling av smerter

Om IMS
0

I april 2000 dro 2 fysioterapeuter og 2 leger fra Bergen til iSTOP (Institute for the Study and Treatment of Pain) – Vancouver , for å lære om IMS-metoden. Metoden ble utviklet av dr.C. Chan Gunn for ca. 40 år siden ( se: www.istop.org ) , og har blitt nasjonalt ( Canada) og internasjonalt anerkjent…. les mer »

Historie – IMS Kurs i Bergen med Dr. Gunn i år 2000

Om IMS
0

Historie – IMS Kurs i Bergen med Dr. Gunn i år 2000: I juni år 2000 inviterte Bergensgruppen – IMS Dr. C. Chan Gunn til Bergen for å holde kurs ( se under BT-artikkel), etter at vi hadde tatt grunnutdannelsen ved iSTOP-Vancouver. IMS, eller intramuskulær stimulering er en effektiv behandling av langvarige/kroniske smerter i muskel-skjellett-systemet hos… les mer »