Bekreftende forskning fra 3 taiwanske leger

Forskning
0

En artikkel i European Journal of Pain , 12 ( 2008) 1026-1030, konkluderer med at :

… “The present study with axonal microstimulation and SFEMG (single-fiber-electromyelography ) demonstrates a prominent evidence of neuroaxonal degeneration and neuromuscular transmission disorders in trigger point muscles of MPS patient.”

Dette innebærer at ømme, forkortede muskler med muskelknuter/muskelstrenger og dermed økt drag på sene-apparatet, har sin årsak i svekket nervefunksjon , noe som oftest skyldes at nervene er i press/klem .

Dette har dr Chan Gunn hevdet i over 40 år ( www.istop.org )

Smertene henger sammen med press på intramuskulære smerte-følere , samt tendinoser/senebetennelser, og vi definerer smertene som neuropatiske fordi det er nervene som er “syke”.

De perifere nervene fungerer bedre når vi får behandlet årsaken, nemlig dekomprimering av nerverøtter og avlaste nerver som er under press fra muskulatur/sener , der nerver noen steder går tvers gjennom både muskler og sener.

Det er desverre ikke uvanlig at neuropatiske smerter er vanskelig å diagnostisere med Røntgen/MR.

Når man ikke finner noe “objektivt”, er det desverre alt for lett å å avfeie med at det er “psykisk”.

En grundig klinisk undersøkelse vil kunne gi en god pekepinn på hvor problemene sitter.

At noen sliter psykisk pga kroniske smerter er ikke unaturlig , men det skal ikke utelukke somatisk lidelse !

Langvarige smerter gir dessuten utviklinger av overfølsomhet (hypersensibilisering) i perifere nerver , såvel sentrale nerveceller ( neuroner).

Resultatet blir økende smerter , og lavere tålbarhet for belastning, og det ofte uten at en nødvendigvis finner så mye på Røntgen/MR.