Egen forskning IMS

Forskning
0

Egen Forskning IMS:

Bergensgruppen -IMS har gjennomført et forskningsprosjekt som skal prøve å vise at IMS -behandlingen har effekt , der vi har gjort et randomisert, enkelt blindet studie av behandlings-metoden, der tilsammen 76 pasienter ble fordelt i 2 grupper som fikk forskjellig behandling .

Studiet er gjennomført , og er til analysering ved Universitetet i Bergen ( UiB-helse-forskning) .

En vanlig lidelse ble valgt : KANALIS KARPI SYNDROM – som er en tilstand der 1 av 3 nerver ( medianus), som forsyner muskler og hud/bløtdeler i underarm/hånd/fingre , har nedsatt funksjon pga lokalt trykk.

Symptomene er smerter/nummenhet ut i fingrer og samtidig svekket “pinsettgrep” ( grepet mellom tommel og pekefinger) . Ofte vil det samtidig finnes trykkømhet i håndflaten , nedenfor tommelens grunnledd ( thenar-muskulaturen), og dessuten ikke sjeldent trykkømhet over bøye-muskler/vridemuskel( pronator teres) i underarmen, hvorunder pronator teres kan “klemme” medianus-nerven som går igjennom denne.

De to behandlingsgruppene fikk en akupunktur-nål satt på et bestemt punkt i underarmen , men på forskjellig sted , der den ene rel . overfladisk i et akupunktur-punkt , og den andre satt dypt intra-muskulært i pronator teres ( vrir underarmen slik at tommelen peker nedover). Hensikten med den siste var å prøve å få pronator teres til å “slippe” presset på medianus-nerven , slik at denne fungerte bedre , og slik at de beskrevne plager avtok , og hvor kraften i pinsettgrepet bedret seg ( måles med et kraft-manometer i kg).

Etter 7 behandlinger ( en ukes mellomrom) , fikk begge gruppene samme behandling som var antatt mest virksom , og i tillegg behandlet i den del av nakken/nakkemuskulatur som har påvirkning av medianus-nerven.

Fullskala-behandling blir derfor å behandle både lokalt i armen – samt i nakken ( “sikringsboksen”), under betraktning av at nedsatt nervefunksjon fra nerverøtter ( nivå C7/C8 ) påvirker underarms-musklene , derav den ene ( pronator teres) klemmer ytterligere på medianus-nerven og forsterker således problemet som egentlig er et nakke-problem opprinnelig.

Nedsatt nervefunksjon – som defineres som neuropati – er årsaken til at muskler trekker seg sammen til ømme knuter og strenger ( artikkel i: European Journal of Pain 12 (2008) 1026-1030, viser sammenhengen mellom nedsatt nervefunksjon og triggerpunkt muskler.

Forkortede muskler øver press på smertefølere inne i muskelen( triggerpunkt), drar i senefester ( gir tendinoser/tendinitter) . I dette tilfelle blir det trangere i Kanalis Karpi i håndleddet for medianus-nerven, pga oppsvulming av mange bøyesener som forløper her, og hvor det tilkommet økt væsketrykk pga inflamasjon.

Vi kan snakke om negative “domino-effekter”.

Etter litteraturstudier så vi at Ultralyds-undersøkelse kunne brukes til å undersøke medianus-nerven i håndleddet ( i kanalis karpi) , underbetraktning av at nerven svulmer opp under press. Dermed hadde vi en mulighet til å måle forskjeller , før og etter behandling , og således ha en objektiv målemetode.

Denne undersøkelsen ble utført , enkelt blindet, av overlege Anne-Kristine Halse ved revmatologisk avdeling Haukeland Universitetssykehus.

I tillegg ble det foretatt andre kliniske vurderinger , som smerteskala (VAS) , samt observasjon av vanlige kliniske tester/tegn.

Det gjenstår å se om data-analysene underbygger IMS-metoden.

Denne siden oppdateres så snart analysen er ferdig.