Historie – IMS Kurs i Bergen med Dr. Gunn i år 2000

Om IMS
0

Historie – IMS Kurs i Bergen med Dr. Gunn i år 2000: I juni år 2000 inviterte Bergensgruppen – IMS Dr. C. Chan Gunn til Bergen for å holde kurs ( se under BT-artikkel), etter at vi hadde tatt grunnutdannelsen ved iSTOP-Vancouver.

IMS, eller intramuskulær stimulering er en effektiv behandling av langvarige/kroniske smerter i muskel-skjellett-systemet hos de fleste. Effekt , samt innsetting av effekt vil variere. Langvarige problemer vil ta litt lengre tid å behandle og henger sammen med grad av ervervet overfølsomhet i nervesystemet.

Dr C.Chan Gunn fant for ca. 40 år siden så mange likhetstrekk blant kroniske smertepasienter, at han skjønte tidlig at det måtte være et system eller mønster.

Etterhvert er det blitt tydelig at nedsatt nervefunksjon (neuropati) , ofte pga kompresjon/press enten på nerverotsnivå eller perifert ( f.eks der nerver løper gjennom muskler/sener), er årsaken til veldig mange smerte-tilstander i muskel-skjellett-systemet , herunder muskelsmerter/senebetennelser/tendinoser, dessuten ofte leddsmerter når sener går over ledd ( se kapittelet: Hva er årsaken til neuropatiske smerter i …)

Senere har vi hatt flere opphold ved iSTOP og har hatt tett forbindelse med dr C.Chan Gunn for utveksling og viderutvikling.

Vi har dessuten aktivt forsket på metoden med veiledning og hjelp av Unifob-helse-forskning og revmatologisk avdeling Haukeland Sykehus.

Vi har også hatt meget nyttig samarbeide med Makro-anatomisk institutt Haukeland Sykehus i forbindelse med forskningen.

( klikk på bildet)