Om oss

Knut Birger og Berit Kvist har jobbet som team siden 1982 , først 20 år i almenpraksis , deretter ca. 10 år her ved Øvre Korskirkeallmenning 4 , der IMS-utredning og behandling har vært det sentrale.

I tillegg har vi hatt mange pasienter der IMS kombineres med akupunktur-behandlig , eller akupunktur alene for f.eks ; overgangsplager,bihuleplager ,kneslitasjesmerter ,svangerskapskvalme, migrene.